Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Hizmetler

Pazar

araŞTIRMalaRI


Her Globaltim Temsilcilik bölgesiyle ve bölgesindeki sektörlerle ilgili istenilen raporları hazırlar ve tedarik eder. Talep edilen raporlar anlaşılan zaman içerisinde ve nitelikte hazırlanır.

Ticari

talepler


Globaltim Temsilcilikleri bulundukları bölgedeki reel ve potansiyel alım ve satım taleplerini araştırarak ilgili Globaltim Temsilcilikleriyle paylaşmak üzere Globaltim Merkez'e bildirirler. Globaltim Temsilcilikleri Globaltim Merkez'den gelen bu alım ve satım taleplerini değerlendirir ve sonuçlandırmak için çalışmalar yapar.

Raporlar

duyurular


Globaltim Temsilciliği bölgesinde meydana gelen fuar, toplantı, organizasyon, ihale ve alım satım taleplerini düzenli bir şekilde merkeze duyurur.
Globaltim Temsilciliği gerek yıl içerisinde yapılan aktivitelerini gerekse de bölgesi ile ilgili çalışma raporları, ülke raporları, sektör analizleri vb. raporları merkeze sunar..

Yatırım

danIŞmanLIK


Globaltim Merkez öncelikle bölgesinde hâlihazırda bulunan ya da potansiyel yatırım ve iş imkânlarını takip eder ve Globaltim Merkez 'a bildirir. Bölgesinde yatırım yapmak isteyen işadamlarına konu ile ilgili danışmanlık hizmetlerini yine belirlenen şartlar dahilinde yürütür ve diğer temsilciliklere de göndermek üzere merkeze rapor eder.

İlişkiler

 


Her Globaltim Temsilciliği belirtilen tüm faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için bölgesinde gerek iş dünyası (odalar, borsalar, iş hayatı dernekleri, OSB yetkilileri, uluslararası organizasyonlar, bankalar) gerekse de siyasi çevrelerle (bakanlıklar, valilikler, devlete bağlı birlikler ve organizasyonlar) Globaltim adına ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunur.

Konaklama

DİĞER HİZMETLER


Globaltim Temsilciliklere bölgelerine gelen işadamını ya da is gruplarını ağırlayarak gerekli bağlantıların kurulmasında ve programlarının yapılmasında yönlendirici ve yardımcı olur. Gerektiğinde danışmanlık ve rehberlik yapar.